contact ViettelPay Pro (Bankplus KPP)

Contact ViettelPay Pro (Bankplus KPP)

App by VIETTEL TELECOM
Report an issue with ViettelPay Pro Bankplus KPP .
Send the customer service your feedback so they can fix your issue asap.

Already have an account? Login hereWhy should I report an Issue with ViettelPay Pro (Bankplus KPP)?


  1. AppContacter will directly Email your issue/feedback to an apps's customer service once you report an issue and with lots of issues reported, companies will definitely listen to you.
  2. Pulling issues faced by users like you is a good way to draw attention of VIETTEL TELECOM to your problem using the strength of crowds.
  3. Importantly, customers can learn from other customers in case the issue is a common problem that has been solved before.ViettelPay Pro (Bankplus KPP) Features and Description

{ViettelPay Pro giúp các Đại lý, điểm bán của Viettel được thực hiện các giao dịch cho Khách hàng qua ứng dụng một cách nhanh chóng, an toàn, đơn giản, mọi lúc mọi nơi. Tiện ích dịch vụ: - Thanh toán cước viễn thông Viettel và ngoại mạng - Bán Pincode Viettel và ngoại mạng - Bán thẻ Game cho Khách hàng - Thực hiện các giao dịch tiền mặt như chuyển tiền/giao tiền/nạp tiền vào tài khoản ngân hàng cho khách hàng - Thanh toán hóa đơn dịch vụ (hóa đơn Điện lực, Nước, trả góp...) - Chức năng tra cứu, báo cáo hỗ trợ các kênh trong quá trình bán hàng

contact ViettelPay Pro (Bankplus KPP) image 2   contact ViettelPay Pro (Bankplus KPP) image 2

Reported Issues


No Issues reported yet. Be the first to report one!

Search for another app