contact NET TRUYEN TRANH

Contact NET TRUYEN TRANH

App by PhungTran
Report an issue with NET TRUYEN TRANH.
Send the customer service your feedback so they can fix your issue asap.

Already have an account? Login hereWhy should I report an Issue with NET TRUYEN TRANH?


  1. AppContacter will directly Email your issue/feedback to an apps's customer service once you report an issue and with lots of issues reported, companies will definitely listen to you.
  2. Pulling issues faced by users like you is a good way to draw attention of PhungTran to your problem using the strength of crowds.
  3. Importantly, customers can learn from other customers in case the issue is a common problem that has been solved before.NET TRUYEN TRANH Features and Description

{NET TRUYỆN TRANH là công cụ cho phép bạn: ✓ Tìm truyện tranh theo tên , tiêu đề ✓ Tìm truyện tranh theo thuộc tính, thể loại ✓ Xem thông tin truyện, tác giả, tóm tắt nội dung ★ Xem danh sách chương và tải về đọc OFFLINE ★ Hoặc đọc ONLINE ngay trong ứng dụng ✓ 2 chế độ hiển thị: mặc định = sáng, dark mode = tối ✓ 3 chế độ đọc truyện: cuộn dọc, vuốt ngang, vuốt dọc ✓ Ghi nhớ chapter / trang / vị trí đang đọc ✓ Có thể tải về hoặc chia sẻ ảnh khi đọc truyện ✓ Có thể phóng to hình ảnh bằng 2 ngón tay hoặc double tap ✓ Có thể lưu truyện đang đọc, truyện yêu thích vào Thư viện ✓ Sao lưu, khôi phục, chia sẻ Thư viện truyện của bạn ✓ Chức năng hiển thị danh sách chương mới theo ngày Đây chỉ là công cụ hỗ trợ tải tìm và tải và đọc truyện tranh online / offline từ internet, không có bất kỳ liên hệ nào với nội dung truyện tranh hay các website truyện tranh.

contact NET TRUYEN TRANH image 2   contact NET TRUYEN TRANH image 2

Reported Issues


No Issues reported yet. Be the first to report one!

Search for another app