how to delete Truyện Tranh Tiếng Việt Tổng Hợp - TruyenTH.com account

How To Delete Truyện Tranh Tiếng Việt Tổng Hợp - TruyenTH.com Completely
In this article, we will show you how to delete your Truyện Tranh Tiếng Việt Tổng Hợp - TruyenTH.com account, get them to delete your personal data too and delete the Truyện Tranh Tiếng Việt Tổng Hợp - TruyenTH.com app if you have it installed on your Iphone, Ipad or Android. So, if you want to end your relationship with Truyện Tranh Tiếng Việt Tổng Hợp - TruyenTH.com completely, keep reading.


Table of Contents:

 1. How to Delete via Email
 2. How to Delete on Iphone
 3. How to Delete on Android
 4. Apps like Truyện Tranh Tiếng Việt Tổng Hợp - TruyenTH.com


delete Truyện Tranh Tiếng Việt Tổng Hợp - TruyenTH.com account   remove Truyện Tranh Tiếng Việt Tổng Hợp - TruyenTH.com account


Delete Truyện Tranh Tiếng Việt Tổng Hợp - TruyenTH.com Account via Email

There are 2 methods to get your data (and account) deleted by Truyện Tranh Tiếng Việt Tổng Hợp - TruyenTH.com. They are:

 1. Under GDPR - General Data Protection Regulation (for EU Residents): This gives you the right to ask an organization that holds data about you, to delete that data. This is known as the ‘right to erasure’. You can make your request verbally or in writing. We recommend writing via email, to serve as evidence. An organization has one calendar month to respond to your request.
 2. Under CCPA - California Consumer Privacy Act: This empowers California residents to request that a business delete the data/personal information it has on you. The business is legally required to delete the consumer's personal information from its records and direct any service providers to delete the data too. Failure of a business to comply with the CCPA can result in fines of up to $7,500 per violation.

Now we understand what the laws entail, You can delete your account by contacting Truyện Tranh Tiếng Việt Tổng Hợp - TruyenTH.com via email. Here is how to handle the account data deletion request:

 1. In your email, state the reasons why you want your data/account deleted - Note that under GDPR or CCPA you don't need to provide a reason for your request
 2. Provide all the relevant information regarding your account with Truyện Tranh Tiếng Việt Tổng Hợp .
 3. Mention the Law under which you make your request - GDPR or CCPA
 4. Notify Truyện Tranh Tiếng Việt Tổng Hợp of the penalty for non-compliance - A $7,500 fine under CCPA and 4% of annual turnover under GDPR.
 5. Send your email to [email protected] Login to see email.

Alternatively, you can Request your Truyện Tranh Tiếng Việt Tổng Hợp account data be deleted below.
Send them your request using the format we mentioned above.

Already have an account? Login here


How To Delete Truyện Tranh Tiếng Việt Tổng Hợp - TruyenTH.com's App from your Phone

There are many reasons you may want to get rid of Truyện Tranh Tiếng Việt Tổng Hợp - TruyenTH.com on your phone. It may be to clear storage or because you've grown tired of using the app.
Whatever your reason is, here's how to delete Truyện Tranh Tiếng Việt Tổng Hợp - TruyenTH.com from an iPhone or Android device:

Deleting Truyện Tranh Tiếng Việt Tổng Hợp - TruyenTH.com app from an Iphone

If you want to delete Truyện Tranh Tiếng Việt Tổng Hợp - TruyenTH.com from your iphone, here’s what you should do:

 1. From your home screen, tap the Truyện Tranh Tiếng Việt Tổng Hợp - TruyenTH.com icon and hold till all apps start shaking.
 2. An "X" sign will appear on the top right corner of the app.
 3. Click the "X" sign on Truyện Tranh Tiếng Việt Tổng Hợp - TruyenTH.com.
 4. Tap the red delete button and viola!

OR


 1. From your Iphone settings, click on "General".
 2. Now click on "Iphone Storage" and scroll down to see all the apps installed on your phone.
 3. Click the Truyện Tranh Tiếng Việt Tổng Hợp - TruyenTH.com app you want to delete.
 4. Select "Delete Truyện Tranh Tiếng Việt Tổng Hợp - TruyenTH.com" on the next screen and confirm delete.


How to delete Truyện Tranh Tiếng Việt Tổng Hợp - TruyenTH.com from your Android phone

To delete Truyện Tranh Tiếng Việt Tổng Hợp - TruyenTH.com from your android device, here's what you should do:

 1. Open Google Play
 2. From the hamburger menu icon, go to "My Apps & Games".
 3. From the list of available apps on your device, click on Truyện Tranh Tiếng Việt Tổng Hợp - TruyenTH.com.
 4. Next, tap "Uninstall".

OR


 1. From your home screen or app drawer, tap and hold the Truyện Tranh Tiếng Việt Tổng Hợp - TruyenTH.com app you want to delete.
 2. Click the part of the screen that shows "Uninstall".

Alternatively


 1. Go to your Android phone settings.
 2. Click on 'Apps'.
 3. Select the Truyện Tranh Tiếng Việt Tổng Hợp - TruyenTH.com app you want to delete.
 4. Click "Uninstall".

Truyện Tranh Tiếng Việt Tổng Hợp - TruyenTH.com Software Detailsdelete Truyện Tranh Tiếng Việt Tổng Hợp - TruyenTH.com account 1   delete Truyện Tranh Tiếng Việt Tổng Hợp - TruyenTH.com app 2

1. ► Điểm đặc biệt và có lẽ là rất nhiều người đang mong muốn đó là Ứng dụng của chúng tôi được phát hành hoàn toàn miễn phí (FREE), các bạn khi xem truyện tranh sẽ không phải tốn bất kì khoản chi phí nào, bên cạnh đó truyện của chúng tôi được tổng hợp từ các nguồn web truyện hàng đầu ở Việt Nam nên đảm bảo mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người đọc.... Chính vì vậy chỉ mong mọi người rating 5 Sao cho App là chúng tôi rất vui rồi.

2. ► Bạn muốn tìm kiếm một tập truyện tranh mà đã lâu rồi không đọc hoặc đọc ở đâu mà không nhớ rõ tên, bộ search hiện đại của ứng dụng TH có thể hiểu và hỗ trợ bạn phần này một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

3. ► Bạn cần một Ứng dụng đọc truyện tranh với giao diện đơn giản, cập nhật sớm nhất bản Tiếng Việt của những truyện HOT hoặc truyện bạn đã quan tâm => TruyenTH đáp ứng được điều này.

4. Chúng tôi hứa sẽ tiếp nhận và cải thiện chất lượng của ứng dụng một cách tốt nhất để làm hài lòng các bạn.

5. Phương châm của đội ngũ quản trị viên TruyenTH là chất lượng ứng dụng luôn được đặt lên hàng đầu và người sử dụng luôn luôn là số một (nếu bạn là số 2 thì chắc chắn không có số 1 hehe).
Search for another app