how to delete Luật Việt Nam account

How to Delete Luật Việt Nam Completely

Published by Luật Việt Nam | Updated: May 25, 2021Learn how to delete your Luật Việt Nam account, your personal data and also delete the Luật Việt Nam app if you have it installed on your Iphone, Ipad or Android. If you want to end your relationship with Luật Việt Nam completely, follow the guide.


Table of Contents:

 1. Delete account via Email
 2. Delete on iphone
 3. Delete on android
 4. Alternatives


delete Luật Việt Nam account   remove Luật Việt Nam account


1. Delete Luật Việt Nam Account through Email

There are 2 methods to get your data (and account) deleted by Luật Việt Nam. They are:

 1. Under GDPR - General Data Protection Regulation (for EU Residents): This gives you the right to ask an organization that holds data about you, to delete that data. This is known as the ‘right to erasure’. You can make your request verbally or in writing. We recommend writing via email, to serve as evidence. An organization has one calendar month to respond to your request.
 2. Under CCPA - California Consumer Privacy Act: This empowers California residents to request that a business delete the data/personal information it has on you. The business is legally required to delete the consumer's personal information from its records and direct any service providers to delete the data too. Failure of a business to comply with the CCPA can result in fines of up to $7,500 per violation.

Now we understand what the laws entail, You can delete your account by contacting Luật Việt Nam via email. Here is how to handle the account data deletion request:

 1. In your email, state the reasons why you want your data/account deleted - Note that under GDPR or CCPA you don't need to provide a reason for your request
 2. Provide all the relevant information regarding your account with Luật Việt Nam.
 3. Mention the Law under which you make your request - GDPR or CCPA
 4. Notify Luật Việt Nam of the penalty for non-compliance - A $7,500 fine under CCPA and 4% of annual turnover under GDPR.
 5. Send your email to [email protected] Login to see email.

Alternatively, you can Request your Luật Việt Nam account data be deleted below.
Send them your request using the format we mentioned above.

Already have an account? Login here


2. Deleting Luật Việt Nam's App from your Phone

There are many reasons you may want to get rid of Luật Việt Nam on your phone. It may be to clear storage or because you've grown tired of using the app.
Whatever your reason is, here's how to delete Luật Việt Nam from an iPhone or Android device:

a. How to Delete Luật Việt Nam app from your Iphone

If you want to delete Luật Việt Nam from your iphone, here’s what you should do:

 1. From your home screen, tap the Luật Việt Nam icon and hold till all apps start shaking.
 2. An "X" sign will appear on the top right corner of the app.
 3. Click the "X" sign on Luật Việt Nam.
 4. Tap the red delete button and viola!

OR


 1. From your Iphone settings, click on "General".
 2. Now click on "Iphone Storage" and scroll down to see all the apps installed on your phone.
 3. Click the Luật Việt Nam app you want to delete.
 4. Select "Delete Luật Việt Nam" on the next screen and confirm delete.


b. How to delete Luật Việt Nam from your Android phone

To delete Luật Việt Nam from your android device, here's what you should do:

 1. Open Google Play
 2. From the hamburger menu icon, go to "My Apps & Games".
 3. From the list of available apps on your device, click on Luật Việt Nam.
 4. Next, tap "Uninstall".

OR


 1. From your home screen or app drawer, tap and hold the Luật Việt Nam app you want to delete.
 2. Click the part of the screen that shows "Uninstall".

Alternatively


 1. Go to your Android phone settings.
 2. Click on 'Apps'.
 3. Select the Luật Việt Nam app you want to delete.
 4. Click "Uninstall".

Luật Việt Nam Software Detailsdelete Luật Việt Nam account 1   delete Luật Việt Nam app 2

1. Trong giai đoạn App LuatVietnam mới ra mắt, những người tải và sử dụng sớm nhất sẽ được ưu đãi sử dụng miễn phí một số tiện ích có phí sau: Văn bản liên quan, Lược đồ, Hiệu lực, Tiếng Anh, Theo dõi Hiệu lực văn bản, Tình trạng hiệu lực.

2. - Các văn bản cũng được chỉ rõ Ngày ban hành, Ngày có hiệu lực, Ngày hết hiệu lực giúp khách hàng áp dụng văn bản một cách chính xác nhất.

3. Có rất nhiều văn bản được ban hành trong ngày, mà Quý khách chỉ quan tâm tới một số lĩnh vực văn bản? App LuatVietnam sẽ giúp Quý khách đăng ký văn bản theo Lĩnh vực và Địa phương rất dễ dàng.

4. - Tất cả các văn bản đều được cập nhật tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực, Hết hiệu lực, Hết hiệu lực một phần hoặc Chưa áp dụng.

5. Các tin bài từ mục Tin văn bản mới và Tin pháp luật của LuatVietnam đã chính thức có trên App, giúp người dùng cập nhật những tin tức pháp luật mới và hay nhất.

6. Với ứng dụng LuatVietnam, khách hàng có thể tra cứu văn bản bằng giọng nói, một tính năng mới, duy nhất chỉ có tại App LuatVietnam.

7. Dữ liệu văn bản và thông tin, chức năng trên ứng dụng LuatVietnam được thiết kế thân thiện, bố cục chuẩn quy tắc hoạt động của hệ điều hành Android.

8. - Chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

9. Cập nhật văn bản mới và tình trạng hiệu lực ngay sau khi văn bản vừa được ban hành.

10. - Đánh dấu các nội dung bị sửa đổi, bổ sung, đính chính, bãi bỏ… của văn bản bằng màu sắc nổi bật kèm theo chú thích rõ ràng.

11. Chỉ ra những nội dung mới, nổi bật và đáng chú ý nhất của văn bản chỉ trong tối đa 300 từ.

12. Điều đó giúp người dùng dễ dàng cài đặt, sử dụng và thực hiện cập nhật, tra cứu văn bản thuận tiện hơn.

13. - Lược đồ: Chỉ rõ mối quan hệ của văn bản đang xem với các Văn bản liên quan trong hệ thống pháp luật Việt Nam.


Reported Deleting Issues


No Issues reported yet. Be the first to report one!

Search for another app