how to delete Au Mobile VTC – Game nhảy Audition account

How To Delete Au Mobile VTC – Game nhảy Audition Completely
In this article, we will show you how to delete your Au Mobile VTC – Game nhảy Audition account, get them to delete your personal data too and delete the Au Mobile VTC – Game nhảy Audition app if you have it installed on your Iphone, Ipad or Android. So, if you want to end your relationship with Au Mobile VTC – Game nhảy Audition completely, keep reading.


Table of Contents:

 1. How to Delete via Email
 2. How to Delete on Iphone
 3. How to Delete on Android
 4. Apps like Au Mobile VTC – Game nhảy Audition


delete Au Mobile VTC – Game nhảy Audition account   remove Au Mobile VTC – Game nhảy Audition account


Delete Au Mobile VTC – Game nhảy Audition Account via Email

There are 2 methods to get your data (and account) deleted by Au Mobile VTC – Game nhảy Audition. They are:

 1. Under GDPR - General Data Protection Regulation (for EU Residents): This gives you the right to ask an organization that holds data about you, to delete that data. This is known as the ‘right to erasure’. You can make your request verbally or in writing. We recommend writing via email, to serve as evidence. An organization has one calendar month to respond to your request.
 2. Under CCPA - California Consumer Privacy Act: This empowers California residents to request that a business delete the data/personal information it has on you. The business is legally required to delete the consumer's personal information from its records and direct any service providers to delete the data too. Failure of a business to comply with the CCPA can result in fines of up to $7,500 per violation.

Now we understand what the laws entail, You can delete your account by contacting Au Mobile VTC – Game nhảy Audition via email. Here is how to handle the account data deletion request:

 1. In your email, state the reasons why you want your data/account deleted - Note that under GDPR or CCPA you don't need to provide a reason for your request
 2. Provide all the relevant information regarding your account with Au .
 3. Mention the Law under which you make your request - GDPR or CCPA
 4. Notify Au of the penalty for non-compliance - A $7,500 fine under CCPA and 4% of annual turnover under GDPR.
 5. Send your email to [email protected] Login to see email.

Alternatively, you can Request your Au account data be deleted below.
Send them your request using the format we mentioned above.

Already have an account? Login here


How To Delete Au Mobile VTC – Game nhảy Audition's App from your Phone

There are many reasons you may want to get rid of Au Mobile VTC – Game nhảy Audition on your phone. It may be to clear storage or because you've grown tired of using the app.
Whatever your reason is, here's how to delete Au Mobile VTC – Game nhảy Audition from an iPhone or Android device:

Deleting Au Mobile VTC – Game nhảy Audition app from an Iphone

If you want to delete Au Mobile VTC – Game nhảy Auditions from your iphone, here’s what you should do:

 1. From your home screen, tap the Au Mobile VTC – Game nhảy Audition icon and hold till all apps start shaking.
 2. An "X" sign will appear on the top right corner of the app.
 3. Click the "X" sign on Au Mobile VTC – Game nhảy Audition.
 4. Tap the red delete button and viola!

OR

 1. From your Iphone settings, click on "General".
 2. Now click on "Iphone Storage" and scroll down to see all the apps installed on your phone.
 3. Click the Au Mobile VTC – Game nhảy Audition app you want to delete.
 4. Select "Delete Au Mobile VTC – Game nhảy Audition" on the next screen and confirm delete.


Deleting Au Mobile VTC – Game nhảy Audition app from your Android device

To delete Au Mobile VTC – Game nhảy Audition from your android device, here's what you should do:

 1. Open Google Play
 2. From the hamburger menu icon, go to "My Apps & Games".
 3. From the list of available apps on your device, click on Au Mobile VTC – Game nhảy Audition.
 4. Next, tap "Uninstall".

OR

 1. From your home screen or app drawer, tap and hold the Au Mobile VTC – Game nhảy Audition app you want to delete.
 2. Click the part of the screen that shows "Uninstall".

OR

 1. Go to your Android phone settings.
 2. Click on 'Apps'.
 3. Select the Au Mobile VTC – Game nhảy Audition app you want to delete.
 4. Click "Uninstall".

Au Mobile VTC – Game nhảy Audition Software Details

Bí mật tuyệt vời được hé lộ, những em bé chào đời trong sự mong chờ của hàng triệu cặp đôi. AU MOBILE THẾ GIỚI ONLINE THU NHỎ Với 7 triệu dancer đẹp trai xinh gái cùng cộng đồng lớn mạnh với các hoạt động sôi nổi. Thanh xuân của bạn trở thành khoảng thời gian đáng nhớ nhất, vừa đẹp đẽ vừa đơn thuần, bạn bè luôn ở bên cạnh còn người thương luôn ở ngay trước mắt. NHẢY THEO CẢM XÚC- HẠNH PHÚC TỪ CON TIM Điệu nhảy đẹp nhất là khi hai trái tim hòa cùng một nhịp, nơi bạn cháy hết mình với âm nhạc, chinh phục mọi sàn đấu và tỏa sáng như một ngôi sao. Mọi cánh cửa dẫn đến kho báu huyền bí luôn...

delete Au Mobile VTC – Game nhảy Audition account 1   delete Au Mobile VTC – Game nhảy Audition app 2Search for another app