contact VnExpress.net

Contact VnExpress.net

App by VnExpress.net
Report an issue with VnExpress net.
Send the customer service your feedback so they can fix your issue asap.

Already have an account? Login hereWhy should I report an Issue with VnExpress.net?


  1. AppContacter will directly Email your issue/feedback to an apps's customer service once you report an issue and with lots of issues reported, companies will definitely listen to you.
  2. Pulling issues faced by users like you is a good way to draw attention of VnExpress.net to your problem using the strength of crowds.
  3. Importantly, customers can learn from other customers in case the issue is a common problem that has been solved before.VnExpress.net Features and Description

{Chào mừng bạn đến với VnExpress.net, báo tiếng Việt nhiều người xem nhất. Chúng tôi luôn cập nhật và mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho các bạn, bao gồm: - Cập nhật tin tức chính xác, mới nhất trong và ngoài nước. - Đề xuất tin tức gần với thói quen bạn đọc nhất. - Chế độ đọc tin tức vào ban đêm. - Dễ dàng gửi tin cho tòa soạn - Đa dạng thể loại tin: video, trực tiếp, hình ảnh,... Chúc các bạn có được những trải nghiệm bổ ích từ VnExpress.

contact VnExpress.net image 2   contact VnExpress.net image 2

Reported Issues


No Issues reported yet. Be the first to report one!

Search for another app