contact Ôn thi giấy phép lái xe GPLX

Contact Ôn thi giấy phép lái xe GPLX

App by WATERFALL
Report an issue with Ôn thi giấy phép lái xe GPLX.
Send the customer service your feedback so they can fix your issue asap.

Already have an account? Login hereWhy should I report an Issue with Ôn thi giấy phép lái xe GPLX?


  1. AppContacter will directly Email your issue/feedback to an apps's customer service once you report an issue and with lots of issues reported, companies will definitely listen to you.
  2. Pulling issues faced by users like you is a good way to draw attention of WATERFALL to your problem using the strength of crowds.
  3. Importantly, customers can learn from other customers in case the issue is a common problem that has been solved before.Ôn thi giấy phép lái xe GPLX Features and Description

{*** 600 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waterfall.drivingtest600 *** Ứng dụng gồm đầy đủ 450 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe gplx cơ giới đường bộ giúp các bạn chuẩn bị thi bằng lái xe máy và xe ô tô có thể ôn thi phần lý thuyết một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. *Thay đổi nội dung ôn tập và bộ đề thi phù hợp với quyết định mới được áp dụng từ ngày 16/06/2016.* *** Phiên bản cho iPhone/iPad trên Apple Store: https://itunes.apple.com/us/app/on-thi-giay-phep-lai-xe/id715394226?ls=1&mt=8 *** Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm: • Bài thi ngẫu nhiên với hàng ngàn đề thi theo cấu trúc ra đề thi của Tổng Cục đường bộ Việt Nam Bộ GTVT. • Danh sách đề thi bao trọn toàn bộ nội dung của 450 câu hỏi (số lượng câu hỏi tùy theo bằng lái). • Lựa chọn hiển thị kết quả sau khi bạn trả lời câu hỏi hoặc chỉ hiển thị kết quả sau khi kết thúc toàn bộ bài làm. • Ôn tập với danh sách câu hỏi và phân loại câu hỏi. • Tìm kiếm câu hỏi theo nội dung câu hỏi hoặc câu trả lời. • Danh sách các câu hỏi đã làm sai giúp nhanh chóng ôn lại phần lý thuyết. • Danh sách các mẹo trả lời các câu hỏi lý thuyết giúp bạn tham khảo nếu muốn học nhanh và nhớ nhanh (không khuyến khích). • Danh sách toàn bộ biển báo xuất hiện trong 450 câu hỏi của đề thi giúp bạn tham khảo nhanh các biển báo trong trường hợp cần thiết. CHÚC CÁC BẠN ÔN THI TỐT VÀ LÀM BÀI THI THÀNH CÔNG!

contact Ôn thi giấy phép lái xe GPLX image 2   contact Ôn thi giấy phép lái xe GPLX image 2

Reported Issues


No Issues reported yet. Be the first to report one!

Search for another app