contact Thư Viện Pháp Luật

Contact Thư Viện Pháp Luật

App by THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Report an issue with Thư Viện Pháp Luật.
Send the customer service your feedback so they can fix your issue asap.

Already have an account? Login hereWhy should I report an Issue with Thư Viện Pháp Luật?


  1. AppContacter will directly Email your issue/feedback to an apps's customer service once you report an issue and with lots of issues reported, companies will definitely listen to you.
  2. Pulling issues faced by users like you is a good way to draw attention of THƯ VIỆN PHÁP LUẬT to your problem using the strength of crowds.
  3. Importantly, customers can learn from other customers in case the issue is a common problem that has been solved before.Thư Viện Pháp Luật Features and Description

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT phiên bản cho thiết bị di động giúp công chúng loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu; Giải pháp của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là cộng thêm giá trị gia tăng vào hệ thống văn bản pháp luật, tạo môi trường chia sẻ thông tin pháp lý, cùng thảo luận và giao dịch các vấn đề pháp lý; Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là: sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật, và kết nối cộng đồng dân luật Việt Nam, nhằm giúp công chúng loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu, và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần; Khai thác hơn 224.000 văn bản luật, Hơn 96.000 Văn bản gốc. Mỗi văn bản đều có Lược Đồ, giúp bạn biết văn bản đang xem có quan hệ như thế nào với toàn bộ hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm Văn Bản Gốc Khi áp dụng văn bản, bạn sẽ được biết: Ngày áp dụng của từng văn bản. Tình trạng hiệu lực của từng văn bản. Ngày hết hiệu lực của văn bản (nếu đã hết). văn bản nào liên quan hiệu lực với VB nào. văn bản nào thay thế văn bản nào. văn bản nào bổ sung, sửa đổi văn bản nào. văn bản nào liên quan nội dung với VB nào. văn bản nào sắp có hiệu lực, nó thay thế văn bản nào. văn bản nào sắp hết hiệu lực, nó bị văn bản nào thay thế. văn bản đã đăng Công Báo chưa, ngày đăng, số Công báo. Cá thể hoá những văn bản quan tâm, ưa thích trong "Lưu trữ". Được hỗ trợ kỹ thuật trong khi tra cứu. Được hỗ trợ sơ bộ về pháp lý qua ĐT và YM! Xem hơn 8.000 Văn Bản song ngữ Khai thác hơn 12.000 Tiêu Chuẩn Việt Nam. Hơn 9.000 Văn Bản Pháp luật quan trọng được dịch ra Tiếng Anh

contact Thư Viện Pháp Luật image 2   contact Thư Viện Pháp Luật image 2

Reported Issues


No Issues reported yet. Be the first to report one!

Search for another app