Published by Luật Việt Nam on Apr 27, 2023

Report an issue with Luật Việt Nam.
Send the customer service your feedback so they can fix your issue asap.Email Support directly


Why should I report an Issue with Luật Việt Nam?

 1. AppContacter will directly Email your issue/feedback to an apps's customer service once you report an issue and with lots of issues reported, companies will definitely listen to you.
 2. Pulling issues faced by users like you is a good way to draw attention of Luật Việt Nam to your problem using the strength of crowds.
 3. Importantly, customers can learn from other customers in case the issue is a common problem that has been solved before.
contact Luật Việt Nam image 1 contact Luật Việt Nam image 2

Luật Việt Nam Customer Insights

1. Có "Văn bản theo dõi hiệu lực" và "Văn bản đã lưu" mà lại ko thể xem văn bản ở chế độ offline! Ứng dụng chưa được hữu ích cho lắm!App tổng hơp văn bản luật, các vấn đề liên quan đến công dân, tình hình kinh tế xã hội rất hayCải tiến thêm tag cho văn bản để quản lý theo nhu cầuỨng dụng rất tốt đấy ạ, cập nhật nhanhApp còn nhiều lỗi quá.

2. Tra cứu còn hạn chế.Luật có update liên tục như quốc hội ban hành không ad? Tốc độ nhanh GUI dễ sữ dụng.App giao diện đẹp , phong phú nguồn tài liệu văn bản luật pháp.

3. Mình muốn góp ý cho App cần phát triển thêm các tính năng: • Dark Mode • Cập nhật tin tức và những kiến thức về Pháp Luật giống như Web , Fanpage • Chat online - hỗ trợ , giải đáp thắc mắc của Users -Hiện tại, mình vote 4☆ .

4. Ko tải văn bản xuống được.

Steps to Troubleshoot & Fix Luật Việt Nam Issues

1. Fix Luật Việt Nam Not Working/Crashes/Errors/Unresponsive & Black/White screen:


 1. Restart Luật Việt Nam: Restarting the app will resolve most errors.
 2. Update the Luật Việt Nam App. Here is how:
  1. On Android goto PlayStore » Search for "Luật Việt Nam" » Open Luật Việt Nam » click "Update".
  2. On iPhone, goto AppStore » Your profile » Available Updates » Check for Luật Việt Nam » click "UPDATE".
 3. Clear Luật Việt Nam app cache: Clearing cached data will force your app to retrieve the latest data directly from Luật Việt Nam servers.
  1. On Android, goto Settings » Apps » Select "Luật Việt Nam" » click Storage » click "Clear Cache".
 4. Check Luật Việt Nam app permissions. If any of these permissions required to use your device's features are disenabled, Luật Việt Nam might not work.
 5. Uninstall and reinstall Luật Việt Nam. If nothing else has worked, completely uninstall Luật Việt Nam then reinstall.
 6. Restart your device. Last, restarting your device can often clear most problems causing Luật Việt Nam not working


2. Fix Luật Việt Nam Server issues & Internet Connection


 1. Check network connection: An unstable Internet will make Luật Việt Nam be unable to connect to it's servers. Ensure your wi-fi is working then restart app.
 2. Disable VPN: VPN can cause connection errors and lead to Luật Việt Nam not working. Make sure all VPNs are off
 3. Enable background data: When Background data is turned off, Luật Việt Nam may not be able to connect to the Internet when running in the background.

Reported Issues