how to cancel Moje Dziecko z eDziecko.pl

How To Cancel Moje Dziecko z eDziecko.pl Subscription
Most apps and streaming services these days are subscription-based. Sometimes you may also have subscriptions you didn't know you signed up for or forgot about. Or maybe you subscribed to the free trial version of Moje Dziecko z eDziecko.pl and need to disconnect before the charges come in.

In this article, I will show you all the steps and procedures you can follow to cancel your Moje Dziecko z eDziecko.pl subscriptions - on Smartphones, Paypal and directly. So, if you want to end your Moje Dziecko z eDziecko.pl subscriptions, keep reading.


Table of Contents:

 1. How to Cancel on Iphone
 2. How to Cancel on Android
 3. How to Cancel via Paypal
 4. How to Cancel via Email
 5. Cancel on Moje Dziecko z eDziecko pl website
 6. Alternatives to Moje Dziecko z eDziecko.pl


cancel Moje Dziecko z eDziecko.pl subscription   cancel Moje Dziecko z eDziecko.pl subscription 2


Cancel Moje Dziecko z eDziecko.pl Subscription on iPhone & iPad


Here are some steps iOS users need to take to cancel Moje Dziecko z eDziecko.pl subscription on your Apple device:

 1. The first thing you need to do is click settings.
 2. Next, you open your Apple ID profile by tapping the icon with your name on it.
 3. From the profile page, click the subscriptions menu.
 4. Look through the list and click on Moje Dziecko z eDziecko.pl.
 5. Click the 'cancel subscription' button at the end of the page. If you are still using the trial version, there will be an option to cancel the free trial.
 6. To complete this process, you must confirm that you want to cancel your subscription. Once you click this "cancel" button, the process of cancelling Moje Dziecko z eDziecko.pl subscription is complete! Hurray

Another way to cancel Moje Dziecko z eDziecko.pl subscription is from your Apple App Store. The process is simple:

 1. Click the Moje Dziecko z eDziecko.pl store Moje Dziecko z eDziecko.pllication and tap your profile.
 2. From your accounts page, click subscriptions.
 3. Select the active subscription you want to end.
 4. Click 'cancel subscription'.


Cancel Moje Dziecko z eDziecko.pl Subscription on Android


From your Android device, you can find all in-app subscriptions in one place on the Google Play Store. To cancel your active subscriptions, here are some steps to follow:

 1. Launch the PlayStore app from your app drawer or home screen.
 2. On the left-hand side of the screen, click the hamburger menu icon beside the search bar.
 3. From the list, select "Subscriptions".
 4. This will then show you all the subscriptions you pay for through the Google Play Store.
 5. Tap on "Moje Dziecko z eDziecko.pl" and click "Cancel Subscription".
 6. You will be asked why you want to cancel your subscription. Choose any option. You can decline to answer
 7. Your subscription to Moje Dziecko z eDziecko pl will now be canceled.


Cancel Moje Dziecko z eDziecko.pl Subscription on PayPal

If you signed up to Moje Dziecko z eDziecko.pl via Paypal, you may be in luck. This is because Paypal helps you cancel directly from your Paypal account. Awesome right? Here is how:

 1. Sign in to your PayPal Account.
 2. Click settings from the top of your account page.
 3. Select "Payments".
 4. Click "Manage Automatic Payments".
 5. Under Automatic Payments tab, you will see Moje Dziecko z eDziecko.pl. Click it
 6. Click "Cancel" button
 7. You are now unsubscribed from Moje Dziecko z eDziecko pl

Can't unsubscribe? Contact PayPal customer service on phone. Here's how you can get it done:

 • From the PayPal website, click 'Help' at the top of the page.
 • Select 'call customer support'.
 • Then, click 'You can always call us as a guest'.


Cancel Moje Dziecko z eDziecko.pl Subscription via Email

You can cancel the service by contacting Moje Dziecko z eDziecko.pl via email. Here is how to handle the email cancellation request:

 1. Enlist your reasons for canceling.
 2. Provide all the relevant information regarding your account.
 3. Provide a reason for the cancellation.
 4. Shoot your email to [email protected] Login to see email.

Alternatively, you can Request your Moje Dziecko z eDziecko pl subscription be canceled below.
Send their customer service your feedback using the format mentioned above.

Already have an account? Login here


Cancel Subscription If Billed Directly on Moje Dziecko z eDziecko.pl's Website

An alternate way of canceling Moje Dziecko z eDziecko.pl subscriptions is to do it from the website. This will help, if you don't have the Moje Dziecko z eDziecko.pl app installed on your smartphone. Here is how:

 1. Visit http://www.edziecko.pl and login.
 2. Visit your account page.
 3. Click 'Billings" or "Subscriptions" or other similar alternatives to see a list of your options.
 4. Select "Cancel".About Moje Dziecko z eDziecko.pl App

Rodzice świadomi, więc spokojni Ta idea przyświeca aplikacji Moje Dziecko (eDziecko.pl). Chcemy wspierać rodziców w opiece nad niemowlakiem. Pierwszy rok życia dziecka to czas pełen wzruszeń, radości, ale także niepokojów. Chcemy, żebyście przez te pierwsze 12 miesięcy głównie cieszyli się rodzicielstwem, bo rzetelną i praktyczną wiedzę o niemowlaku macie pod ręką! Rodzice malutkich dzieci bywają zagubieni z powodu natłoku informacji i porad dot. rodzicielstwa, dlatego zależało nam, żeby aplikacja Moje Dziecko dawała im wsparcie oraz praktyczną i rzetelną wiedzę. Opiekunem merytorycznym...

cancel Moje Dziecko z eDziecko.pl subscription   cancel Moje Dziecko z eDziecko.pl subscription 2

Reported Cancellation Issues


No Issues reported yet. Be the first to report one!

Search for another app