how to cancel Moje Dziecko z eDziecko.pl

How To Cancel Moje Dziecko z eDziecko.pl Subscription
Most apps and online services these days are subscription-based. You may have subscriptions you didn't know you signed up for or forgot about, or you subscribed to the free trial of Moje Dziecko z eDziecko.pl and need to unsubscribe before you get charged.

In this article, we will show you all the steps and procedures you can follow to cancel your Moje Dziecko z eDziecko.pl subscription - on iOS, Android, Paypal or directly on their website. Want to end your Moje Dziecko z eDziecko.pl subscription? keep reading.


Table of Contents:

 1. How to Cancel on Iphone
 2. How to Cancel on Android
 3. How to Cancel via Paypal
 4. How to Cancel via Email
 5. Cancel on Moje Dziecko z eDziecko pl website
 6. Alternatives to Moje Dziecko z eDziecko.pl


cancel Moje Dziecko z eDziecko.pl subscription   cancel Moje Dziecko z eDziecko.pl subscription 2


Cancel Moje Dziecko z eDziecko.pl Subscription on iPhone & iPad


Steps to cancel Moje Dziecko z eDziecko.pl subscription on your iOS device:

 1. On your phone, click "Settings".
 2. Next, open your Apple ID profile by tapping the icon with your name on it.
 3. From the profile page, click the "Subscriptions" menu.
 4. Look through the list and click on "Moje Dziecko z eDziecko.pl".
 5. Click the "Cancel Subscription" button at the end of the page.
 6. Confirm that you want to cancel your subscription. Once you click this "cancel" button, the process of canceling Moje Dziecko z eDziecko.pl subscription is complete!

Another way to cancel Moje Dziecko z eDziecko.pl subscription is from the Apple App Store. Here is how:

 1. Click the Appstore application and tap your profile.
 2. From your accounts page, click Subscriptions.
 3. Select the active subscription you want to end.
 4. Click "Cancel Subscription".


Cancel Moje Dziecko z eDziecko.pl Subscription on Android


To cancel your active Android subscriptions, here are some steps to follow:

 1. Launch the PlayStore app from your phone's home screen.
 2. On the left-hand side of the screen, click the hamburger menu icon beside the search bar.
 3. From the list, select "Subscriptions".
 4. Tap on "Moje Dziecko z eDziecko.pl" and click "Cancel Subscription".
 5. You will be asked why you want to cancel your subscription. Choose any option. You can decline to answer
 6. Your subscription to Moje Dziecko z eDziecko pl will now be canceled.


Cancel Moje Dziecko z eDziecko.pl Subscription on PayPal

If you signed up to Moje Dziecko z eDziecko.pl via Paypal, Paypal helps you cancel directly from your Paypal account. Here is how:

 1. Sign in to your PayPal Account.
 2. Click "Settings "" from the top of your account page.
 3. Select "Payments".
 4. Click "Manage Automatic Payments".
 5. Under Automatic Payments tab, you will see Moje Dziecko z eDziecko.pl. Click it
 6. Click "Cancel" button
 7. You are now unsubscribed from Moje Dziecko z eDziecko pl


Cancel Moje Dziecko z eDziecko.pl Subscription via Email

You can cancel the service by contacting Moje Dziecko z eDziecko.pl via email. Here is how to handle the email cancelation request:

 1. Open your email app
 2. Provide all the relevant information regarding your account.
 3. Provide a reason for the cancelation.
 4. Shoot your email to [email protected] Login to see email.

Alternatively, you can directly Request Moje Dziecko z eDziecko pl to cancel your subscription. Ask their customer service to cancel your Subscription using the form below:

Already have an account? Login here


Cancel Subscription If Billed Directly on Moje Dziecko z eDziecko.pl's Website

Another way of canceling Moje Dziecko z eDziecko.pl subscriptions is to do it from their website. This will help if you don't have the Moje Dziecko z eDziecko.pl app installed on your smartphone or have deleted it. Here is how to cancel:

 1. Visit their website - http://www.edziecko.pl and login to your account.
 2. Goto your profile or account page.
 3. Click "Billings" or "Subscriptions" or other similar alternatives to see a list of your options.
 4. "Cancel" your subscription.About Moje Dziecko z eDziecko.pl App

Rodzice świadomi, więc spokojni Ta idea przyświeca aplikacji Moje Dziecko (eDziecko.pl). Chcemy wspierać rodziców w opiece nad niemowlakiem. Pierwszy rok życia dziecka to czas pełen wzruszeń, radości, ale także niepokojów. Chcemy, żebyście przez te pierwsze 12 miesięcy głównie cieszyli się rodzicielstwem, bo rzetelną i praktyczną wiedzę o niemowlaku macie pod ręką! Rodzice malutkich dzieci bywają zagubieni z powodu natłoku informacji i porad dot. rodzicielstwa, dlatego zależało nam, żeby aplikacja Moje Dziecko dawała im wsparcie oraz praktyczną i rzetelną wiedzę. Opiekunem merytorycznym...

cancel Moje Dziecko z eDziecko.pl subscription   cancel Moje Dziecko z eDziecko.pl subscription 2

Reported Cancelation Issues


No Issues reported yet. Be the first to report one!

Search for another app