how to cancel Bói Tình Yêu Theo Tên

How To Cancel Bói Tình Yêu Theo Tên Subscription
Most apps and online services these days are subscription-based. You may have subscriptions you didn't know you signed up for or forgot about, or you subscribed to the free trial of Bói Tình Yêu Theo Tên and need to unsubscribe before you get charged.

In this article, we will show you all the steps and procedures you can follow to cancel your Bói Tình Yêu Theo Tên subscription - on iOS, Android, Paypal or directly on their website. Want to end your Bói Tình Yêu Theo Tên subscription? keep reading.


Table of Contents:

 1. How to Cancel on Iphone
 2. How to Cancel on Android
 3. How to Cancel via Paypal
 4. How to Cancel via Email
 5. Cancel on Bói Tình Yêu Theo Tên website
 6. Alternatives to Bói Tình Yêu Theo Tên


cancel Bói Tình Yêu Theo Tên subscription   cancel Bói Tình Yêu Theo Tên subscription 2


Cancel Bói Tình Yêu Theo Tên Subscription on iPhone & iPad


Steps to cancel Bói Tình Yêu Theo Tên subscription on your iOS device:

 1. On your phone, click "Settings".
 2. Next, open your Apple ID profile by tapping the icon with your name on it.
 3. From the profile page, click the "Subscriptions" menu.
 4. Look through the list and click on "Bói Tình Yêu Theo Tên".
 5. Click the "Cancel Subscription" button at the end of the page.
 6. Confirm that you want to cancel your subscription. Once you click this "cancel" button, the process of canceling Bói Tình Yêu Theo Tên subscription is complete!

Another way to cancel Bói Tình Yêu Theo Tên subscription is from the Apple App Store. Here is how:

 1. Click the Appstore application and tap your profile.
 2. From your accounts page, click Subscriptions.
 3. Select the active subscription you want to end.
 4. Click "Cancel Subscription".


Cancel Bói Tình Yêu Theo Tên Subscription on Android


To cancel your active Android subscriptions, here are some steps to follow:

 1. Launch the PlayStore app from your phone's home screen.
 2. On the left-hand side of the screen, click the hamburger menu icon beside the search bar.
 3. From the list, select "Subscriptions".
 4. Tap on "Bói Tình Yêu Theo Tên" and click "Cancel Subscription".
 5. You will be asked why you want to cancel your subscription. Choose any option. You can decline to answer
 6. Your subscription to Bói Tình Yêu Theo Tên will now be canceled.


Cancel Bói Tình Yêu Theo Tên Subscription on PayPal

If you signed up to Bói Tình Yêu Theo Tên via Paypal, Paypal helps you cancel directly from your Paypal account. Here is how:

 1. Sign in to your PayPal Account.
 2. Click "Settings "" from the top of your account page.
 3. Select "Payments".
 4. Click "Manage Automatic Payments".
 5. Under Automatic Payments tab, you will see Bói Tình Yêu Theo Tên. Click it
 6. Click "Cancel" button
 7. You are now unsubscribed from Bói Tình Yêu Theo Tên


Cancel Bói Tình Yêu Theo Tên Subscription via Email

You can cancel the service by contacting Bói Tình Yêu Theo Tên via email. Here is how to handle the email cancelation request:

 1. Open your email app
 2. Provide all the relevant information regarding your account.
 3. Provide a reason for the cancelation.
 4. Shoot your email to [email protected] Login to see email.

Alternatively, you can directly Request Bói Tình Yêu Theo Tên to cancel your subscription. Ask their customer service to cancel your Subscription using the form below:

Already have an account? Login here


Cancel Subscription If Billed Directly on Bói Tình Yêu Theo Tên's Website

Another way of canceling Bói Tình Yêu Theo Tên subscriptions is to do it from their website. This will help if you don't have the Bói Tình Yêu Theo Tên app installed on your smartphone or have deleted it. Here is how to cancel:

 1. Visit their website - and login to your account.
 2. Goto your profile or account page.
 3. Click "Billings" or "Subscriptions" or other similar alternatives to see a list of your options.
 4. "Cancel" your subscription.About Bói Tình Yêu Theo Tên App

Bạn có biết tên gọi của mỗi người là vô cùng đặc biệt. Sự kết hợp giữa tên của hai bạn sẽ tiết lộ rất nhiều bí mật về tình cảm của hai bạn đó. Hãy cho chúng tôi biết họ tên của hai bạn, giải thuật xem bói tình yêu của chúng tôi sẽ tiết lộ cho bạn biết liệu hai bạn có duyên phận với nhau hay không? Hai bạn có phải là cặp đôi tâm đầu ý hợp? và điều quan trọng nhất đó là kết quả chuyện tình duyên của hai bạn trong tương lai sẽ như thế nào? Câu trả lời sẽ có ngay dưới đây. *Tính năng: -Bói tình yêu theo tên -Bói duyên phận theo tên -Bói tâm đầu ý hợp theo tên -Bói tương lai theo tên -Bói tì...

cancel Bói Tình Yêu Theo Tên subscription   cancel Bói Tình Yêu Theo Tên subscription 2

Reported Cancelation Issues


No Issues reported yet. Be the first to report one!

Search for another app