how to cancel Ví Việt

How To Cancel Ví Việt Subscription
Most apps and online services these days are subscription-based. You may have subscriptions you didn't know you signed up for or forgot about, or you subscribed to the free trial of Ví Việt and need to unsubscribe before you get charged.

In this article, we will show you all the steps and procedures you can follow to cancel your Ví Việt subscription - on iOS, Android, Paypal or directly on their website. Want to end your Ví Việt subscription? keep reading.


Table of Contents:

 1. How to Cancel on Iphone
 2. How to Cancel on Android
 3. How to Cancel via Paypal
 4. How to Cancel via Email
 5. Cancel on Ví Việt website
 6. Alternatives to Ví Việt


cancel Ví Việt subscription   cancel Ví Việt subscription 2


Cancel Ví Việt Subscription on iPhone & iPad


Steps to cancel Ví Việt subscription on your iOS device:

 1. On your phone, click "Settings".
 2. Next, open your Apple ID profile by tapping the icon with your name on it.
 3. From the profile page, click the "Subscriptions" menu.
 4. Look through the list and click on "Ví Việt".
 5. Click the "Cancel Subscription" button at the end of the page.
 6. Confirm that you want to cancel your subscription. Once you click this "cancel" button, the process of canceling Ví Việt subscription is complete!

Another way to cancel Ví Việt subscription is from the Apple App Store. Here is how:

 1. Click the Appstore application and tap your profile.
 2. From your accounts page, click Subscriptions.
 3. Select the active subscription you want to end.
 4. Click "Cancel Subscription".


Cancel Ví Việt Subscription on Android


To cancel your active Android subscriptions, here are some steps to follow:

 1. Launch the PlayStore app from your phone's home screen.
 2. On the left-hand side of the screen, click the hamburger menu icon beside the search bar.
 3. From the list, select "Subscriptions".
 4. Tap on "Ví Việt" and click "Cancel Subscription".
 5. You will be asked why you want to cancel your subscription. Choose any option. You can decline to answer
 6. Your subscription to Ví Việt will now be canceled.


Cancel Ví Việt Subscription on PayPal

If you signed up to Ví Việt via Paypal, Paypal helps you cancel directly from your Paypal account. Here is how:

 1. Sign in to your PayPal Account.
 2. Click "Settings "" from the top of your account page.
 3. Select "Payments".
 4. Click "Manage Automatic Payments".
 5. Under Automatic Payments tab, you will see Ví Việt. Click it
 6. Click "Cancel" button
 7. You are now unsubscribed from Ví Việt


Cancel Ví Việt Subscription via Email

You can cancel the service by contacting Ví Việt via email. Here is how to handle the email cancelation request:

 1. Open your email app
 2. Provide all the relevant information regarding your account.
 3. Provide a reason for the cancelation.
 4. Shoot your email to [email protected] Login to see email.

Alternatively, you can directly Request Ví Việt to cancel your subscription. Ask their customer service to cancel your Subscription using the form below:

Already have an account? Login here


Cancel Subscription If Billed Directly on Ví Việt's Website

Another way of canceling Ví Việt subscriptions is to do it from their website. This will help if you don't have the Ví Việt app installed on your smartphone or have deleted it. Here is how to cancel:

 1. Visit their website - https://viviet.vn and login to your account.
 2. Goto your profile or account page.
 3. Click "Billings" or "Subscriptions" or other similar alternatives to see a list of your options.
 4. "Cancel" your subscription.About Ví Việt App

Ví Việt là sản phẩm của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đã được Ngân hàng nhà nước cấp phép hoạt động dưới hình thức Thẻ phi vật lý. Mục tiêu của Ví Việt là cung cấp cho người dùng Phương tiện thanh toán, Dịch vụ ngân hàng trực tuyến một cách tiện lợi, nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi và bảo mật tuyệt đối. - Bạn có thể gửi tiết kiệm online và tất toán bất cứ lúc nào, vay tiêu dùng trực tuyến với lãi suất ưu đãi, truy vấn/sao kê tài khoản ngân hàng trên Ví Việt. - Ví Việt giúp bạn chuyển tiền miễn phí qua số điện thoại và chuyển tiền đến hơn 33 ngân hàng nội địa qua số thẻ/số tài khoản 24/7...

cancel Ví Việt subscription   cancel Ví Việt subscription 2

Reported Cancelation Issues


No Issues reported yet. Be the first to report one!

Search for another app