how to cancel Shynh House - Spa & Cosmetics

How to Cancel Shynh House

Published by Tran Huu TamLearn all the steps and procedures to cancel your Shynh House - Spa & Cosmetics subscription - on iPhone, Android, Paypal or directly on their website. End your Shynh House - Spa & Cosmetics subscription here.


Table of Contents:

 1. Cancel on iphone
 2. Cancel on android
 3. Cancel on Paypal
 4. Cancel via email
 5. Cancel online
 6. Similar apps


cancel Shynh House - Spa & Cosmetics subscription   cancel Shynh House - Spa & Cosmetics subscription 2


Cancel Shynh House Subscription on iPhone & iPad


Steps to cancel Shynh House - Spa & Cosmetics subscription on your iOS device:

 1. On your phone, click "Settings".
 2. Next, open your Apple ID profile by tapping the icon with your name on it.
 3. From the profile page, click the "Subscriptions" menu.
 4. Look through the list and click on "Shynh House - Spa & Cosmetics".
 5. Click the "Cancel Subscription" button at the end of the page.
 6. Confirm that you want to cancel your subscription. Once you click this "cancel" button, the process of canceling Shynh House - Spa & Cosmetics subscription is complete!

Another way to cancel Shynh House - Spa & Cosmetics subscription is from the Apple App Store. Here is how:

 1. Click the Appstore application and tap your profile.
 2. From your accounts page, click Subscriptions.
 3. Select the active subscription you want to end.
 4. Click "Cancel Subscription".


Cancel Shynh House Subscription on Android


To cancel your active Android subscriptions, here are some steps to follow:

 1. Launch the PlayStore app from your phone's home screen.
 2. On the left-hand side of the screen, click the hamburger menu icon beside the search bar.
 3. From the list, select "Subscriptions".
 4. Tap on "Shynh House - Spa & Cosmetics" and click "Cancel Subscription".
 5. You will be asked why you want to cancel your subscription. Choose any option. You can decline to answer
 6. Your subscription to Shynh House will now be canceled.


Cancel Shynh House Subscription on PayPal

If you signed up to Shynh House - Spa & Cosmetics via Paypal, Paypal helps you cancel directly from your Paypal account. Here is how:

 1. Sign in to your PayPal Account.
 2. Click "Settings "" from the top of your account page.
 3. Select "Payments".
 4. Click "Manage Automatic Payments".
 5. Under Automatic Payments tab, you will see Shynh House - Spa & Cosmetics. Click it
 6. Click "Cancel" button
 7. You are now unsubscribed from Shynh House


Cancel Shynh House via Email

You can cancel the service by contacting Shynh House - Spa & Cosmetics via email. Here is how to handle the email cancelation request:

 1. Open your email app
 2. Provide all the relevant information regarding your account.
 3. Provide a reason for the cancelation.
 4. Shoot your email to [email protected] Login to see email.

Alternatively, you can directly Request Shynh House to cancel your subscription. Ask their customer service to cancel your Subscription using the form below:

Already have an account? Login here


Cancel Subscription Directly on Shynh House's Website

Another way of canceling Shynh House - Spa & Cosmetics subscriptions is to do it from their website. This will help if you don't have the Shynh House - Spa & Cosmetics app installed on your smartphone or have deleted it. Here is how to cancel:

 1. Visit their website - https://shynhhouse.com/ and login to your account.
 2. Goto your profile or account page.
 3. Click "Billings" or "Subscriptions" or other similar alternatives to see a list of your options.
 4. "Cancel" your subscription.About Shynh House - Spa & Cosmetics App

*** Ứng dụng là phiên bản mobile của trang web https://shynhhouse.com *** Tính năng chính - Xem thông tin dịch vụ - Chăm sóc khách hàng - Đặt lịch hẹn - Xem chi tiết dịch vụ đã sử dụng Shynh House Xin chân thành cảm ơn Quý Khách đã tin tưởng Với kinh nghiệm điều trị cho hàng ngàn khách hàng. Mỗi liệu trình được viết chuyên biệt cho từng khách hàng. - Công nghệ và các sản phẩm hỗ trợ điều trị luôn được Shynh House nghiên cứu và phát triển nhằm mang đến hiệu quả cao nhất, an toàn nhất cho khách hàng. - Đội ngũ kỹ thuật viên được đào tào chuyên sâu, kỹ năng được kiểm tra định kỳ hàng tháng. Để luôn đảm bảo rằng: Mỗi dịch vụ Shynh House mang đến cho khách hàng là hoàn hảo nhất.

cancel Shynh House - Spa & Cosmetics subscription   cancel Shynh House - Spa & Cosmetics subscription 2

Reported Cancelation Issues


No Issues reported yet. Be the first to report one!

Search for another app