how to cancel Au Mobile VTC – Game nhảy Audition

How To Cancel Au Mobile VTC – Game nhảy Audition Subscription
Most apps and online services these days are subscription-based. You may have subscriptions you didn't know you signed up for or forgot about, or you subscribed to the free trial of Au Mobile VTC – Game nhảy Audition and need to unsubscribe before you get charged.

In this article, we will show you all the steps and procedures you can follow to cancel your Au Mobile VTC – Game nhảy Audition subscription - on iOS, Android, Paypal or directly on their website. Want to end your Au Mobile VTC – Game nhảy Audition subscription? keep reading.


Table of Contents:

 1. How to Cancel on Iphone
 2. How to Cancel on Android
 3. How to Cancel via Paypal
 4. How to Cancel via Email
 5. Cancel on Au website
 6. Alternatives to Au Mobile VTC – Game nhảy Audition


cancel Au Mobile VTC – Game nhảy Audition subscription   cancel Au Mobile VTC – Game nhảy Audition subscription 2


Cancel Au Mobile VTC – Game nhảy Audition Subscription on iPhone & iPad


Steps to cancel Au Mobile VTC – Game nhảy Audition subscription on your iOS device:

 1. On your phone, click "Settings".
 2. Next, open your Apple ID profile by tapping the icon with your name on it.
 3. From the profile page, click the "Subscriptions" menu.
 4. Look through the list and click on "Au Mobile VTC – Game nhảy Audition".
 5. Click the "Cancel Subscription" button at the end of the page.
 6. Confirm that you want to cancel your subscription. Once you click this "cancel" button, the process of canceling Au Mobile VTC – Game nhảy Audition subscription is complete!

Another way to cancel Au Mobile VTC – Game nhảy Audition subscription is from the Apple App Store. Here is how:

 1. Click the Appstore application and tap your profile.
 2. From your accounts page, click Subscriptions.
 3. Select the active subscription you want to end.
 4. Click "Cancel Subscription".


Cancel Au Mobile VTC – Game nhảy Audition Subscription on Android


To cancel your active Android subscriptions, here are some steps to follow:

 1. Launch the PlayStore app from your phone's home screen.
 2. On the left-hand side of the screen, click the hamburger menu icon beside the search bar.
 3. From the list, select "Subscriptions".
 4. Tap on "Au Mobile VTC – Game nhảy Audition" and click "Cancel Subscription".
 5. You will be asked why you want to cancel your subscription. Choose any option. You can decline to answer
 6. Your subscription to Au will now be canceled.


Cancel Au Mobile VTC – Game nhảy Audition Subscription on PayPal

If you signed up to Au Mobile VTC – Game nhảy Audition via Paypal, Paypal helps you cancel directly from your Paypal account. Here is how:

 1. Sign in to your PayPal Account.
 2. Click "Settings "" from the top of your account page.
 3. Select "Payments".
 4. Click "Manage Automatic Payments".
 5. Under Automatic Payments tab, you will see Au Mobile VTC – Game nhảy Audition. Click it
 6. Click "Cancel" button
 7. You are now unsubscribed from Au


Cancel Au Mobile VTC – Game nhảy Audition Subscription via Email

You can cancel the service by contacting Au Mobile VTC – Game nhảy Audition via email. Here is how to handle the email cancelation request:

 1. Open your email app
 2. Provide all the relevant information regarding your account.
 3. Provide a reason for the cancelation.
 4. Shoot your email to [email protected] Login to see email.

Alternatively, you can directly Request Au to cancel your subscription. Ask their customer service to cancel your Subscription using the form below:

Already have an account? Login here


Cancel Subscription If Billed Directly on Au Mobile VTC – Game nhảy Audition's Website

Another way of canceling Au Mobile VTC – Game nhảy Audition subscriptions is to do it from their website. This will help if you don't have the Au Mobile VTC – Game nhảy Audition app installed on your smartphone or have deleted it. Here is how to cancel:

 1. Visit their website - http://aumobile.net and login to your account.
 2. Goto your profile or account page.
 3. Click "Billings" or "Subscriptions" or other similar alternatives to see a list of your options.
 4. "Cancel" your subscription.About Au Mobile VTC – Game nhảy Audition App

Bí mật tuyệt vời được hé lộ, những em bé chào đời trong sự mong chờ của hàng triệu cặp đôi. AU MOBILE THẾ GIỚI ONLINE THU NHỎ Với 7 triệu dancer đẹp trai xinh gái cùng cộng đồng lớn mạnh với các hoạt động sôi nổi. Thanh xuân của bạn trở thành khoảng thời gian đáng nhớ nhất, vừa đẹp đẽ vừa đơn thuần, bạn bè luôn ở bên cạnh còn người thương luôn ở ngay trước mắt. NHẢY THEO CẢM XÚC- HẠNH PHÚC TỪ CON TIM Điệu nhảy đẹp nhất là khi hai trái tim hòa cùng một nhịp, nơi bạn cháy hết mình với âm nhạc, chinh phục mọi sàn đấu và tỏa sáng như một ngôi sao. Mọi cánh cửa dẫn đến kho báu huyền bí luôn...

cancel Au Mobile VTC – Game nhảy Audition subscription   cancel Au Mobile VTC – Game nhảy Audition subscription 2

Reported Cancelation Issues


No Issues reported yet. Be the first to report one!

Search for another app